A M I C I T I A

STROM V NOCI - OBRÁZEK ÚVODU AMICITIA VERA IN CALAMITATE AGNOSCITUR - JEN V NEŠTĚSTÍ SE POZNÁ PRAVÉ PŘÁTELSTVÍ


 
 

Dnes je
 
     
ANEBO
přímo
do interní galerie
Vítám vás všechny na svých webových stránkách AMICITIA. Chtějí přinášet informace, fotky,
texty; třeba i chatování, eventuálně blog, něco o přírodě, něco o studiu... a mnoho dalšího... Jste-li
zvědavi, tedy vstupte na úvodní stránku!
 
RESPEKTIVE
na ´student-stránku´

ROTUJÍCÍ KOULE - vstup do interní galerie

 

ENTER [vstup na úvodní stránku]


BLESK - vstup na student-stránky

ČI PŘEJÍT
rovnou na přátelskou fotogalerii
  NEBO
si ´pokomunikovat´
 

ABSTRAKCE - vstup na ´přátelská fotoalba´

 

ČTYRLÍSTKY - vstup na stránku komunikace

  případně se podívejte na BLOG AMICITIA - či jaké webové stránky má moje ALMA MATER  
 
 


  
A N E B O   M Ů Ž E T E    P R O S T Ě    O D E J Í T 

ODCHÁZEJÍCÍ KLAUNI - odchod ze stránkyA pokud jste neodešli, pak zde chceme poděkovat těm, kteří
svými tvůrčími schopnostmi [a tím, že je dali k dispozici
na internet] nemalou měrou přispěli k tomu, že tyto
webstránky vůbec vznikly. Takže níže uvedeným DÍK!
 
Gimi Web PSPad editor Boss HTML Code Roden Web Editor Tomáš Hypeš
Gimi Web PSPad editor Boss HTML Code 1.70 Roden Web Editor X4 Tomáš Hypeš

 

JO - a ještě ti, kdo znají přístupový klíč, se mohou podívaz na AMICITIA ´KLUB´ stránku...Návštěvní knihaPOČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
 

 

Copyright ©  MI_LAN   « 2009 »

 webhosting - chlorella green ways 
 
 

_______________________________________________________________________________________